Törmäsin taas kerran netissä väitteeseen, että turvapaikanhakijat tekevät prosentuaalisesti enemmän rikoksia kuin suomalaiset. Aloin pohtimaan ja tutkimaan asiaa ja löysin mielenkiintoisia seikkoja. Johtopäätökseni on, että tilastoja käytetään uutisissa ja otsikoissa leimaamaan turvapaikanhakijoita enemmän rikollisiksi kuin kantaväestö. Totuus on kuitenkin se, että suomalaiset nuoret miehet tekevät suhteessa paljon enemmän rikoksia kuin turvapaikanhakijat.

Myös oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen mukaan (2014) tämä on totta:

"Kansallisuudesta riippumatta naiset syyllistyvät miehiä vähemmän rikoksiin. -- Ylipäätään Suomessa pääosan rikoksista tekevät nuoret miehet, joten ne ryhmät joissa nuorten miesten osuus on korkea ovat yliedustettuina rikostilastoissa. Merkittäviä syitä väestöryhmien välisiin eroihin rikosten määrässä ovat myös työttömyys, koulutus ja alhainen tulotaso."

Uutinen, josta lainaus on peräisin, sisältää linkin itse tutkimukseen

Mutta ei uskota suorilta käsiltä tätä uutista, vaan tutkitaan tilastoja tarkemmin. Tiedämme kaikki, että Suomen ikärakenne on vinoutunut. Suomessa on EU28-maista kuudenneksi eniten 65 vuotta täyttäneitä, ja EU-maissa ylipäätään nuoria on vähemmän kuin pitäisi. http://www.findikaattori.fi/fi/14

Turvapaikanhakijoiden ikärakenne on täysin erilainen. Eurostatin mukaan yli puolet turvapaikanhakijoista on alle 34-vuotiaita ja tästä ikäryhmästä 80 % miehiä. Jos lasketaan näillä luvuilla, niin turvapaikanhakijoista (32476) Suomessa vuonna 2015 olisi nuoria miehiä noin 13700 eli noin 42 %. Nämä luvut eivät tietenkään ole ihan tarkkoja, koska tilaston luvut ovat koko Euroopan tasolla, mutta suuntaa-antavia. Eurostatin tilastot turvapaikanhakijoista

Suomessa on saman ikäluokan miehiä 1144914 eli noin 24 % väestöstä.  http://tilastokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vaesto.html

Vertailu on vielä suosiollinen suomalaisille, sillä suomalaisista paljon suurempi osuus on alle 14-vuotiaita, joita ei kai edes rikoksista tuomita.

Tutkimus vuodelta 2010 osoittaa, että jopa 23 % suomalaisista miehistä on tehnyt rikoksen 16-20-vuotiaana. Nämä ovat pelkästään rekisteröityjä tapauksia ja pelkästään tuolla ikävälillä. Noin 75 % Suomessa rikoksista tuomituista on viimeisimmän tilaston mukaan miehiä. https://oa.doria.fi/handle/10024/59505

Jos siis pidämme luotettavana Iltalehden tietoa, että 1729 eli noin viisi prosentti turvapaikanhakijoista on ollut epäiltynä rikoksesta alkuvuodesta ja Suomen kansalaisten vastaava lukema on 398 566 eli noin 7 %, niin suhteellisesti suurempi osa jo koko Suomen väestöstä on ollut epäiltynä rikoksesta. Jos suomalaisista yhtä iso osa olisi nuoria miehiä kuin turvapaikanhakijoista, suomalaisten tekemien rikosten määrä nousisi hurjasti, sillä nuoret miehet ovat alttiimpia tekemään rikoksia. http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016090422261531_uu.shtml

Tai kääntäen: jos turvapaikanhakijat tekisivät suhteessa yhtä paljon rikoksia kuin suomalaiset nuoret miehet, niin turvapaikanhakijoiden tekemiä rikoksia olisi paljon enemmän.

Nämä lukemat tosin ovat vain epäilyjä, ja varsinaisia tuomioita tulee olemaan vielä paljon vähemmän. Siis oikeastaan hämmästyttävän pieni osa turvapaikanhakijoista syyllistyy rikokseen ottaen huomioon ikärakenteen.

Vielä loppuun sanon, että kaikki rikollisuus on väärin. Minusta vain kaikkia turvapaikanhakijoita ei tule leimata rikollisiksi sen perusteella, että heistä pieni osa tekee rikoksia. Eivät kaikki suomalaiset nuoret miehetkään ole rikollisia.

Kaikkea rikollisuutta vastaan pitäisi keksiä yhdessä keinoja. Miten taistella yhdessä niitä uhkia vastaan, jotka oikeasti varjostavat kaikkien nuorten miesten tulevaisuutta: alhainen koulutus, korkea työttömyys, alhainen tulotaso ja syrjäytyminen?