Tulipa taas jälleen kerran nuo raamatunkohdat, joilla perustellaan homoseksuaalien syrjintää. Kävinhän niitä pintapuolisesti läpi vastineessani tuomiokapitulille, mutta ajattelin ne nyt vielä kerran perata kunnolla läpi. Alla siis lueteltuna nuo kohdat ja sitten yksitellen niiden merkitys. 


 Roomalaiskirje 1:26-27 

"26 Siksi Jumala on jättänyt heidät häpeällisten himojen valtaan. Naiset ovat vaihtaneet luonnollisen sukupuoliyhteyden luonnonvastaiseen, 27 ja miehet ovat samoin luopuneet luonnollisesta yhteydestä naisiin ja heissä on syttynyt himo toisiaan kohtaan. Miehet ovat harhautuneet harjoittamaan keskenään säädyttömyyttä ja saavat ansaitsemansa palkan."

Paavalin ensimmäisessä kirjeessä korinttilaisille 6:9-10 kirjoitetaan:

"9 Ettekö tiedä, että vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet, 10 eivät varkaat eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat eivätkä riistäjät."

Juudaksen kirjeessä 1:7 kirjoitetaan:

"Niin kävi myös Sodoman ja Gomorran ja muiden sen seudun kaupunkien, jotka samalla tavoin antautuivat siveettömyyden ja luonnonvastaisten himojen valtaan: niiden saama rangaistus on varoittava esimerkki, joka muistuttaa ikuisesta tulesta."

Kolmannen Mooseksen kirjan luvuissa 18 ja 20 annetaan käskyt:

"Älä makaa miehen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan, sillä se on kauhistuttava teko. (3.Moos. 18:22)

Jos mies makaa miehen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan, he ovat molemmat tehneet kauhistuttavan teon ja heidät on surmattava. He ovat itse ansainneet kuolemansa. (3. Moos. 20:13)"

(Viimeinen lause kertoo myös siitä miksi on hyvä, että vanha testamentti on unohdettu, mutta myös kertoo siitä miten raamattu myös tuomitsee)

Loppuun on vielä hyvä lisätä..

Matteuksen evankeliumi:

"5:17 Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään.

5:18 Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut.

5:19 Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa. 

5:20 Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan."


Roomalaiskirjeestä: 

Siksi Jumala on jättänyt heidät? Miksi? Edellinen jae: "ja he ovat vaihtaneet katoamattoman Jumalan kirkkauden katoavaisten ihmisten ja lintujen, nelijalkaisten ja matelijoiden kuviin." Kyse on siis epäjumalanpalvelijoista, ei kr
istityistä. 

Toisaalta raamatunkohta jatkuu: "Sen tähden et voi mitenkään puolustautua, ihmisparka, sinä joka tuomitset muita, kuka sitten oletkin. Tuomitessasi toisen julistat tuomion myös itsellesi, koska sinä, toisen tuomitsija, teet itse samoja tekoja. Me tiedämme, että Jumala on oikeassa tuomitessaan ne, jotka tekevät tällaista. Kuvitteletko sinä välttäväsi Jumalan tuomion, kun teet itse sellaista, mistä tuomitset muita?" Paavalin pointti tulee myöhemmin: "Eihän yksikään ihminen tule Jumalan edessä vanhurskaaksi lain käskyjä noudattamalla. Lain tehtävänä on opettaa tuntemaan, mitä synti on."

No sitten jos palataan vielä tuohon itse jakeeseen. Siinä puhutaan häpeällisistä himoista ja siitä, miten miehet ovat luopuneet luonnollisesta yhteydestä naisiin ja himosta olleet toistensa kanssa säädyttömästi. Kyse oli siis epäjumalanpalvelukseen liittyvästä irtoseksistä ja haureudesta, ei kahden tasavertaisen aikuisen sitoutuneesta parisuhteesta tai perheen perustamisesta. Tässä ei puhuta siis homoseksuaalisuudesta vaan epäjumalanpalveluksesta ja seksihurjastelusta.

Korinttilaiskirje: 

Alkutekstissä Paavali käyttää sanaa arsenokoites. Siinä yhdistyvät sanat mies ja peti. Sanasta ei ole tarkkaa tietoa, mitä se tarkoittaa. Muissa muinaiskreikkalaisissa teksteissä sillä viitataan temppeliprostituutioon. Se oli yleis
tä tuon ajan vilkkaissa satamakaupungeissa, jollainen Korintti oli.

Taas siis viitataan epäjumalanpalvelukseen ja sen yhteydessä tapahtuvaan avioliiton ulkopuoliseen seksiin. Ei ollenkaan avioliittoon tai perheen perustamiseen tai ylipäätään siihen, mitä ymmärrämme tänään sanalla homoseksuaalisuus.

Sana on voinut tulla myös Septuagintasta Mooseksen kirjan kreikankielisestä käännöksestä. Mistä pääsemme Vanhaan testamenttiin.

 Kolmas Mooseksen kirja:

Vanhaa testamenttia ei ole kristinuskossa unohdettu. Meillähän on muun muassa 10 käskyä, ja itsekin sanot, että Jeesus opetti, että laista ei häviä yksikään piirto. Vanha testamentti on osa pyhiä kirjoituksiamme.


Siellä on kuitenkin lakeja, jotka Jeesus teki tarpeettomiksi. Ethän sinäkään noudata muitakaan 3. Mooseksen kirjan ohjeita, kuten ei saa syödä sikaa tai katkarapuja tai miljoonaa muuta eläintä ja kaikki on saastaista mihin nämä koskee (huom tiukempaa kuin islamissa) tai ei saa koskettaa tai olla lähellä naista, jolla on kuukautiset.

Tämä, kuten erilaiset seksuaaliseen kanssakäymiseen liittyvät ohjeet, liittyvät eläinten uhraamiseen ja siihen liittyvään rituaaliseen epäpuhtauteen. Vaikka muslimit tai juutalaisetkaan eivät enää tänä päivänä monestikaan uhraa eläimiä, heillä on rukouksia varten olemassa yhä nämä puhtaussäännöt voimassa. Jos rikkoo näitä puhtaussääntöjä vastaan, täytyy suorittaa rituaaliset pesut ja puhdistautua erilaisista saastaisista asioista.

Näille määräyksille on aikanaan ollut erittäin hyvät perusteet, esim sianlihassa on ollut helpommin loisia ja muut hygieniasyyt. Mutta me kristityt saimme Uudessa testamentissa ilmoituksen, että eläinten uhraaminen loppui Jeesuksen uhriin ristinpuulla ja sitä myöten myös uhrikultti ja siihen liittyvät puhtaussäännökset. Niihin kuuluvat nämä ruoka- ja seksisäädökset.

Toki Paavali sanoo, että halutessaan näitä voi yhä noudattaa. Että ei muuta kuin, jos haluat näitä noudattaa niin jätä sianliha ja katkarapu ja semmoiset ruuat missä on verta tai lihaa ja maitoa yhdessä. Ja kyllä siellä erilaisia säädöksiä piisaa. 

Siksi toisekseen, taaskin vanhan testamentin tutkijat toteavat, että tuossakaan kiellossa ei ollut kyse seksuaalisesta suuntautumisesta, avioliitosta tai perheen perustamisesta, vaan vanhan testamentin aikaan yhdyntää miesten kesken pidettiin esim sota- tai väkivaltatilanteissa alistuskeinona. Tässä vielä professori Martti Nissisen näkemys asiasta: 

https://freepathways.wordpress.com/2010/10/28/nissinen/amp/  

Sodoma ja Gomorra:

Juudaksen kirjeessä viitataan Sodomaan ja Gomorraan, joka on ihan oma lukunsa. 

Alkuperäinen kertomushan löytyy 1. Mooseksen kirjasta. Tarina alkaa siitä, että Jumala kuulee useasta suunnasta, että siellä on paljon jumalatonta menoa, syntiä ja Juma
lasta luopumista. Itse tapahtumat kerrotaan 19. luvussa:

"Kun enkelit saapuivat illan suussa Sodomaan, oli Loot istumassa kaupunginportin aukiolla. Heidät nähdessään hän nousi, meni heitä vastaan, heittäytyi kasvoilleen maahan ja tervehti heitä sanoen: »Tulkaa, herrani, minun matalaan majaani yöksi, niin voitte pestä matkan pölyt jaloistanne. Heti aamusta voitte sitten jatkaa matkaanne.» He vastasivat: »Ei, me yövymme ulkosalla.» Mutta Loot pyyteli heitä hartaasti, kunnes he lähtivät hänen mukaansa ja tulivat hänen kotiinsa. Hän valmisti heille runsaan aterian ja leipoi happamattomia leipiä, ja he söivät. Ennen kuin he olivat asettuneet levolle, kokoontuivat talon eteen Sodoman asukkaat, kaupungin kaikki miehet, niin nuoret kuin vanhatkin. He huusivat Lootia ja sanoivat hänelle: »Missä ovat ne miehet, jotka tulivat tänä iltana luoksesi? Tuo heidät tänne, me haluamme maata heidät!» Loot meni ulos heidän luokseen, mutta sulki oven perässään. Hän sanoi: »Hyvät miehet, älkää sentään tehkö niin pahaa tekoa. Minulla on kaksi tytärtä, jotka ovat vielä neitsyitä. Minä tuon heidät teille, saatte tehdä heille mitä haluatte. Mutta näihin miehiin älkää koskeko, sillä he ovat hakeneet suojaa minun kattoni alta.» He sanoivat: »Pois tieltä! Tuo yksi on tullut muukalaisena tänne asumaan, ja hän pyrkii jo määräilemään meitä. Nyt sinun käy vielä pahemmin kuin noiden miesten!» Ja he kävivät Lootin kimppuun ja ryhtyivät murtamaan ovea. Mutta miehet, jotka olivat talossa, ojensivat kätensä, vetivät Lootin sisälle ja sulkivat oven. Taloon pyrkivien miesten silmät he sokaisivat niin, ettei yksikään enää kyennyt löytämään ovea."

Tässähän oli kyse muukalaiseen ja hänen lähipiiriinsä kohdistuneesta rasistisesta väkivallasta. Ei homoseksuaalisuudesta, jossa ollaan rakastuneita ja halutaan solmia avioliitto ja perustaa perhe. 

Tämä kohtaus oli esimerkki Sodomassa ja Gomorrassa vallinneesta pahuudesta. Myöhemmin Hesekielin kirjassa kerrotaan, mikä oli Sodoman ja Gomorran synti, jonka takia Jumala tuhosi kaupungin:

"Sinun sisaresi Sodoman synti oli julkea itsekkyys. Hän vietti tyttärineen yltäkylläistä ja huoletonta elämää, mutta kurjalle ja köyhälle hän ei avannut kättään."

Kaikenlaiset pahat teot, rasistinen väkivalta, raiskaukset, köyhän sortaminen ja itsekkyys olivat pointti, ei homoseksuaalisuus.


Lopuksi

Kuten huomaat, kaikki Raamatun kohdat ovat voimassa, kuten Jeesus sanoi. Niillä on vain tietty sisäinen logiikka, eikä yhtä kirjaa saati jaetta voi tulkita irrallaan muista. Lisäksi tarvitaan tietämystä alkukielestä ja tuon ajan kulttuurista, että tiedetään mistä teksti puhuu, eikä tehdä pikaisia johtopäätöksiä vähäisellä tiedolla. Homoseksuaalisuutta kohtaan on ollut ennakkoluuloja kautta aikojen, ja homoseksuaaleja on vainottu ja perusteltu omia pelkoja ja ennakkoluuloja Raamatulla. 

Aivan samoin kuin vaikkapa orjuuden, naisten tai alkuperäiskansojen alistamisen tai juutalaisvainojen perustelu Raamatulla, tämä on onneksi muuttumassa ja löydetään uudestaan sitä, mitä Raamatussa todella sanotaan näistä asioita.